Dochód gwarantowany – co to takiego i dlaczego to takie ważne?

Coraz więcej państw testuje w praktyce ideę dochodu gwarantowanego. Ostatnio głośno zrobiło się o Finlandii, która zdecydowała się rozdawać co miesiąc 560 EURO 2000 osób bezrobotnym jako dochód podstawowy (gwarantowany). Celem eksperymentu jest sprawdzenie czy taki dochód gwarantowany pomoże osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy.

Dochód gwarantowany jest czymś coraz częściej postulowanym w związku z rozwojem technologii i coraz mniejszą liczbą miejsc pracy dla osób z niższym wykształceniem, czyli osób, których pracę łatwiej zastąpić przez pracę maszyn. W świecie, w którym technologia rozwija się tak szybko jak dzieje się to aktualnie osoby z niższym wykształceniem już wkrótce mogą nie być jedynymi pozbawionymi pracy przez maszyny, dlatego idea dochodu podstawowego (gwarantowanego) jest coraz częściej rozpatrywana zarówno przez rządy jak i firmy z branż nowych technologii (jak Y Combinator).

Plusem tego typu eksperymentów jest to, że coraz więcej ludzi zaczyna zdawać sobie sprawę z problemów, które już niedługo mogą dotknąć większą część społeczeństwa tzw. świata rozwiniętego. Minusem jest skala eksperymentów. Eksperymenty prowadzone na kilku tysiącach osób nie są w stanie trafnie przewidzieć jak tego typu system zadziała gdy w grę wchodzić będą miliony osób, które utraciły pracę na rzecz technologii.

Tak czy inaczej, warto obserwować jakie będą wyniki prób w Finlandii czy tych prowadzonych przez Y Combinator i myśleć nad tym co jeszcze możemy zrobić jako ludzkość, aby technologia, którą tworzymy była postrzegana jako coś pozytywnego, a nie konkurencję na rynku pracy.