Medycyna przyszłości – medycyna personalna

Jak będzie wyglądała medycyna przyszłości? Na ten moment ciężko powiedzieć. Biorąc pod uwagę prorokowaną przez wielu futurystów „osobliwość”, pojawienie się maszyn „nieskończenie inteligentniejszych” od człowieka, o tym jak będzie wyglądać medycyna przyszłości zdecydują te właśnie maszyny i nam ludziom ciężko w tym momencie stwierdzić co tym superinteligentnym komputerom przyjdzie do „głowy”. Niemniej jednak, póki to my będziemy kierować rozwojem medycyny, można pokusić się o pewne prognozy bazując na aktualnych osiągnięciach medycyny, biotechnologii, etc.

MEDYCYNA PERSONALNA
Jedna z podstawowych zmian, która nastąpi w medycynie, to zmiana z medycyny ogólnej na medycynę personalną. Co to oznacza?
Medycyna personalna opiera się na coraz lepiej rozwiniętych badaniach nad ludzkim genomem.
Już teraz każdy człowiek może poznać sekwencję swojego genomu, czyli ciąg około 3 miliardów zasad znajdujących się w 46 chromosomach.
Na podstawie tej sekwencji można określić jakie predyspozycje chorobowe może mieć człowiek. Oczywiście, są to wciąż bardzo ogólne informacje, niemniej jednak w przyszłości, kiedy sekwencjonowanie genomu będzie bardziej rozpowszechnione, informacje te będo stawały się coraz bardziej szczegółowe (tzn. będą poznane różne sekwencje genomu związane z przeróżnymi chorobami, przeróżnymi odpowiedziami na konkretne leki, konkretne pożywienie, etc.).

Na podstawie tej informacji, lekarze będą mogli dobierać takie leki, które np. działają u osób z konkretnymi sekwencjami genetycznymi, a niekoniecznie działają u 97% reszty społeczeństwa. Lekarze będą też mogli dobierać odpowiednie porcje leków, w zależności od występowania konkretnych genów u danego człowieka, które sprawiają, że jest on mniej lub bardziej podatny na dany lek, etc.

Kiedy to nastąpi?
Na dużą skalę prawdopodobnie za kilkanaście/kilkadzieścia lat. Na mniejszą, już się to zaczyna…