Podatek dochodowy w Hiszpanii

Założenie firmy wiąże się z płaceniem różnego rodzaju podatków. Najbardziej znanym świadczeniem jest podatek dochodowy. To obowiązkowa opłata na rzecz państwa, którą uiszczają zarówno osoby prawne, jak i fizyczne. Opodatkowaniu podlega dochód, jaki osiągamy. Każda firma lub jej filia jest zobowiązana do jego zapłacenia.

Czym się charakteryzuje podatek dochodowy w Hiszpanii?

Duża ilość osób chciałaby poszerzyć swoją działalność za granicą. Często więc szukamy w innych krajach podobieństwa z Polską. Hiszpania jest właśnie takim krajem. Posiada ona bowiem podobne przepisy odpowiadające za założenie działalności gospodarczej. Otworzenie filii swojej firmy w Hiszpanii wiąże się ze skomplikowanymi przepisami prawnymi. Jest to także kraj, który posiada sporą biurokratyzację. Warto więc znaleźć pomoc w biurze księgowym, które podejmie się założenia firmy. Pomoże ono załatwić wszystkie dokumenty, zarejestrować firmę oraz dopełnić wszelkich formalności związanych z jej odpowiednim i prawidłowym funkcjonowaniem. Biuro księgowe Gestoria Ramon Santafe przedstawi podatki w prosty sposób. Dodatkowo zrobimy to w języku polskim, więc wszystko będziesz mógł zrozumieć, nawet nie znając języka hiszpańskiego. Przeprowadzimy konsultacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Stworzymy Ci kalendarium podatnika. Udzielimy informacji na różne tematy, np. odnośnie prawa do zwolnienia lub obniżki podatku dochodowego w Hiszpanii. Przedstawimy różne procedury związane z Urzędem Skarbowym. Dodatkowo możesz liczyć na naszą pomoc podczas reprezentowania firmy przed skarbówką.

Wysokość podatków w Hiszpanii

Kwota wolna od podatku w Hiszpanii wynosi 3400 euro. Podatek dochodowy w Hiszpanii jest uzależniony od zarobków firmy. Wiąże się to z tym, że im więcej zarabiasz, tym zapłacisz wyższy podatek. Podatek dochodowy od osób prawnych dla dużych firm wynosi 30%, a dla małych 25%. Jeśli jednak niewielkie firmy przekroczą kwotę dochodu wynoszącą 120 202,41 euro, będą płacić podatek wynoszący 30%. Zagraniczne spółki w Hiszpanii są opodatkowane na poziomie 25%.

Podatek dochodowy w Polsce

Podatek dochodowy w Polsce płacony jest od osób prawnych oraz fizycznych. Osoby fizyczne płacą podatek w dwóch progach. Jeden wynosi 18%, a drugi 32%. Od dochodu wynoszącego 85 528 zł płacimy podatek w wysokości 18%, a jeśli kwota naszego dochodu będzie wyższa, wtedy podatek wynosi 32%. Podatek dochodowy w Polsce od osób prawnych również przedstawiony jest w dwóch progach podatkowych. Podatek 9% płacimy przy małych podatnikach lub jeśli dopiero rozpoczynamy działalność. Podatek 19% jest podstawą na zasadach ogólnych, od dywidend oraz przychodów innych kategorii w dochodach osób prawnych, których siedziba firmy znajduje się na terenie Polski, lub od zysków zagranicznej firmy, której siedziba jest na terytorium Polski.

Podatek dochodowy w Hiszpanii oraz podatek dochodowy w Polsce posiadają niewielkie różnice, dlatego wiele osób decyduje się na otwarcie filii swojej firmy w Hiszpanii, a my jako biuro księgowe pomagamy im to zrobić.